Misyon & Vizyon

Bölümün Misyonu

İletişim ve Tasarımı Bölümü’nün en önemli misyonu, günümüzün hızla değişen teknolojik ve kültürel algısını doğru yakalayabilen ve daha da ötesine geçerek, buna katkı sunma potansiyelini kendinde barındırabilen tasarımcı ve sanatçılar yetiştirmektir. 

Böylesi bir potansiyelin en temel zorunluluğu ise kuram ve uygulama alanlarının işbirliğinden doğan “yetkin bilgiye” erişmek ve ardından “sanatsal estetik” le donatılmaktır. Eğitim-Öğretim anlayışının bu misyon çerçevesinde titizlikle belirlendiği İletişim ve Tasarımı Bölümü’nde öğrenim gören her öğrencinin, sanatsal yaratıcılığın tüm kuramsal ve estetik donatılarına sahip olması temel hedeftir. 

Grafik Tasarımı ve Sinema alanlarında uzmanlığını tamamlayan öğrencilerin, çağımızın ihtiyaç duyduğu nitelikte, öncü sanatçı-tasarımcılar olmaları amaçlanmaktadır. 
 


Bölümün Vizyonu

“İletişim”; sürekli değişen ve gelişen bir olgudur. “Tasarım” ise kişinin kendi özgünlüğünün ifadesi olduğundan; İletişim ve Tasarımı Bölümü’nde her öğrencinin; çağın gerektirdiği niteliklere uygun ve özgün eserler tasarlayabilen bir sanatçı olması teşvik edilir.

Bilimin ve sanatın evrenselliğine katkı sunmak bölümün temel ilkesi olduğundan, öğrencilerin ulusal ve uluslararası projelerde eş güdümlü olarak yer almaları teşvik edilir ve buna uygun koşullar sağlanır.

Kuram ve uygulama alanlarından doğan işbirliğinin, eğitim anlayışının temelini oluşturduğu bölümde, kuram alanında son derece yetkin öğretim üyeleri ve uygulamadan gelen meslek profesyonelleri akademik kadroda birlikte yer alırlar.

Bu doğrultuda vizyonumuzun temel göstergeleri ana hatlarıyla aşağıdaki gibidir:

  • Akademik verimlilik için kuram ve uygulamadan gelen öğretim elemanlarının eş güdümlü varlığı,
  • Akreditasyon beklentilerine ulusal ve uluslararası nitelikte yanıt veren bir eğitim modeli,
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarının desteklenmesi,
  • Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sanat ve tasarım projelerine katılımı konusunda teşvik edilmeleri.