Bölüm Başkanının Mesajı

Merhaba Arkadaşlar,

İletişim ve Tasarımı Bölümü’nün eğitim planı, günümüz sanatçılarının gereksinimi olan çok ufuklu düşünmeyi sağlayacak şekilde çoklu disiplinli olarak tasarlanmıştır. Bizim isteğimiz, sizlerin teknolojiyi anlayıp takip edebilmeniz, yenilikçi projeler üretebilmeniz ve sadece mesleki değil, akademik olarak da donanımlı olmanızdır. 

Biz sizlerin sadece sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilecek teknik bilgiye sahip olmanızı değil, o bilgiyi birer sanat yapıtına dönüştürebilecek görsel sanatçılar olmanızı arzuluyoruz. Bu nedenle İletişim ve Tasarımı Bölümü’nün güzel sanatlar merkezli eğitim planı çerçevesinde, sanat ve kültür alanındaki zorunlu dersler ile sinema, fotoğraf, video ve grafik alanlarındaki mesleki uygulama temelli seçmeli dersler bir arada sunulur.

Grafiker, sinemacı, video sanatçısı, fotoğraf sanatçısı gibi ayrımların üretim ilişkilerinden doğduğunu bilerek ama önemlerini yadsımadan, bu kategorilerle düşünmediğiniz ve onların çizgilerini bulanıklaştırdığınız, bir arada düşünen, bir arada üreten, farklılıklardan beslenen bireyler, “görsel sanatçılar” ve “görsel hikaye anlatıcıları” olmanızı hedefliyoruz.

Biz, sergileri takip eden, tiyatroya giden, film festivallerinde ilk biletleri almak için sabaha kadar internet başında oturan, karşılaştığı bir sanat eserini hakkında konuşurken gözleri parlayan, sosyal sorumluluk bilinci ile dünyaya bakan, kitap okuyan, okuduğunu ezberlemeyen, sorgulayan bireylere inanıyoruz. Biz, sıradanlığın dışına taşan çılgın tasarımların, heyecan verici senaryoların peşine düşen, ezber bozan ve her şeyden önemlisi hayal edebilen bireylere güveniyoruz. Çünkü hayal edebilmek ve “yapamam, başaramam” demeden, pes etmeden hayal edebilmeye cesaret etmek, yolun ilk adımı.

Bu uzun yoldaki ilk adımı siz atacaksınız.

Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı besleyecek sanat ve kültür temelli eğitim ise ikinci adım… O adımı da birlikte atacağız.

Gelin, bu yola beraber çıkalım, inanın pek keyifli… 
 


 
Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KOÇER
İletişim ve Tasarımı Bölüm Başkanı