İletişim Tasarımı Bölümü

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü, 2002-2003 eğitim-öğretim yılından beri, tanınmış ve üretkenliğiyle öğrencilere yol gösteren uzman öğretim kadrosuyla, öğrencilerimizin sinema, fotoğraf, video ve grafik tasarım alanlarında gerekli kuramsal ve teknik bilgiye sahip olarak mezun olmalarını amaçlar.

İletişim Tasarımı Bölümü modüler bir yapıya sahiptir ve aşağıdaki üç alanda uygulama ağırlıklı eğitim verir.
1) Sinema
2) Fotoğraf ve Video
3) Grafik Tasarımı

Öğrencilerimiz ilgi duydukları alandaki mesleki eğitimlerini Mac ve PC Laboratuvarları, sinema ve fotoğraf stüdyosu ve karanlık odada gerçekleşen uygulama dersi ile tamamlarlar. Uygulama dersler modüler yapıyı destekleyecek şekilde sinema, fotoğraf, video ve grafik tasarım alanından seçilebilir. 

Sanat, İstanbul Kültür Üniversitesi’nin en temel değerlerinden biridir. Güzel Sanatlar temelli bir eğitim anlayışını benimseyen İletişim Tasarım Bölümü olarak, öğrencilerimizi yıl boyu düzenli olarak görsel sanatların çeşitli alanlarında ulusal ve uluslararası başarılara imza atmış sanatçılarla “Güncel Sanat Söyleşileri”, “Türkiye Sineması Konuşmaları” ve “ITB Sanat Atölyeleri” etkinliklerinde bir araya getiriyoruz. 

Öğrencilerimiz için eğitim aldıkları sinema, fotoğraf, video ve grafik tasarımı alanlarındaki mesleki deneyimin önemini de biliyoruz. Bu nedenle planladığımız “Sektör Buluşmaları”, “ITB Teknik Gezi”, “İKÜ Film Atölyesi Kulübü Etkinlikleri” ve “İKÜ Fotoğraf Kulübü Etkinlikleri” ile öğrencilerimizi sinema ve medya sektörüne yöne veren, saygın isimlerle hem üniversite içinde hem de üniversite dışına taşıdığımız teknik gezilerle buluşturuyoruz. Dış paydaşlarımız ve işbirliklerimiz ile öğrencilerimize mesleki staj olanakları sağlıyoruz. 

2008 yılında beri CILECT (Dünya Sinema Okulları Birliği) üyesi ve 2012 yılından beri SEECS (Güneydoğu Avrupa Sinema Okulları Birliği) üyesi olan İletişim Tasarımı Bölümü olarak öğrencilerimizin sinema alanındaki çalışmalarını uluslararası platformlara taşıyabilme olanağı sunuyoruz.
 

SEECS Logo

 

Toplumsal, kültürel ve sosyal farkındalık İletişim Tasarımı Bölümü’nün öncelik verdiği temel konulardan bir diğerini oluşturmaktadır. “İKÜ Farkındaysan Kulübü” ile beraber çok çeşitli sivil toplum kuruluşları ve sosyal ve toplumsal fayda esaslı derneklerle ortak sosyal sorumluluk projeleri geliştiriyoruz. 

İletişim Tasarımı Bölümü Etkinlik Serileri

1)    Sektör Buluşmaları
2)    Türkiye Sineması Konuşmaları
3)    Güncel Sanat Söyleşileri
4)    ITB Sanat Atölyeleri
5)    ITB Teknik Gezi
6)    İKÜ Film Atölyesi Kulübü Etkinlikleri
7)    İKÜ Fotoğraf Kulübü Etkinlikleri
8)    İKÜ Farkındaysan Kulübü Etkinlikleri