Zorunlu Staj

Öğrencinin staj yapmasının amacı, lisans öğrenimi sırasında aldığı kuramsal bilgilerin  meslek yaşamında nasıl uygulandığını öğrenebilmesi, gelecekte seçerek uzmanlaşmak istediği  alt alanı belirleyebilmesi, seçtiği meslek ve uzmanlaşmak istediği alt alana, kuramsal ve pratik açıdan daha iyi hazırlanabilmesidir.

Staj Başvuru Sistemi

Staj Raporu Kapağı  

Günlük Rapor

 

Haftalık Rapor

 

Kurum Staj Değerlendirme Formu

 

Kurum/Firmadan Alınacak Yazı Örneği

 

Staj Başvuru Kullanıcı Kılavuzu

 

Danışmanınızdan onay almadan staja başlamayın!