İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü Birim Kalite Komisyonu

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Üyeleri
  • Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Koçer
Komisyon Başkanı
  • Dr. Öğretim Üyesi Reyhan Uludağ Eraslan
Üye
  • Arş. Gör. M. Orhan Göztepe
Web Sitesi ve Akademik Paket Sorumlusu
  • Arş. Gör. M. Orhan Göztepe
SAP-Orion Sorumlusu
  • Ruhengiz Efendi
Öğrenci Temsilcisi
Gökçe Suyabatmaz Çınar  Sanat Yönetmeni / Oyuncu -
Vedat Gökalp Kurucu Nofa Produksiyon

 

İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Tasarımı Bölümü Birim Kalite Komisyonu Toplantı Tutanakları
03 Ağustos 2018 / 1  
15 Ağustos 2018 / 2  
25 Eylül 2018 / 3  
05 Kasım 2018 / 4  
20 Kasım 2018 / 5  
10 Aralık 2018 / 6  
27 Aralık 2018 / 7  
17 Ocak 2019 / 8  
25 Şubat 2019 / 9  
06 Nisan 2019 / 10  
23 Mayıs 2019 / 11