Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Çakar Bikiç Bakırköy Kent Konseyi “Kadın Meclisi” Asıl Üyesi Seçildi

Bakırköy Kent Konseyi, Sivil Toplum Kuruluşları, vakıflar, meslek odaları, üniversite ve siyasi partilerin birer temsilcilerini gönderdiği “Kent Konseyi Kadın Meclisi Genel Kurulu”, 4 Ocak Cumartesi günü Ataköy İspirtohane Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Toplantıya Bakırköy’de şube ve temsilciliği olan meslek odaları, Bakırköy Belediyesi Engelli Meclisi üyeleri, partilerin belediye meclis üyeleri, bazı partilerin ilçe başkan yardımcıları, Rotary ve Lions Kulübü temsilcilerinin yanı sıra, İstanbul Kültür Üniversitesi'ni temsilen İletişim Tasarımı Bölümü akademisyenlerimizden Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Çakar Bikiç katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Bikiç, Bakırköy “Kent Konseyi Kadın Meclisi” yürütme kurulu asıl üyeliğine seçildi.

Konseyde; kadın meclislerinin kadınların karar alma süreçlerine katılması, cinsiyetçi bakış açısının tüm politika ve stratejilerde dikkate alınması gibi önemli hususların gerçekleşmesine katkı sağlaması, kadınların yerel siyasette etkin olması ve temsil düzeyinde katılımlarının artırılması açısından da kadın meclislerinin oluşturulmasının önemi vurgulandı. Aynı zamanda genel kurulda yapılan konuşmalarda Kent Konseyi’nin dernek gibi olmadığı ve proje bazlı girişimler içerisinde olması gerektiği ifade edildi.